Lokace poruch kabelových tras

Lokace poruch kabelových tras nízkého napětí

Provádíme lokace poruch na elektrickém vedení v zemi strojem od společnosti Radeton (https://www.radeton.cz/). A to strojem RD8200. Hledáme poškozené izolace a průrazy vůči zemi s velkou přesností. Jsme taktéž schopni trasovat  poruchy uvnitř kabelů bez poškození izolace a to pomocí Reflektometru TX8000. Dále se zaměřujeme na vyhledávání poruch v kabelech pod omítkou a podlahách či elektrickém podlahovém topení pomocí měřící sestavy Fluke 2042 se dvěma zdroji signálu. Detekci provádíme velmi přesně právě díky dvěma zdrojům signálu. V případě dotazů k možnostem využití či konzultaci, jak danou poruchu lokalizovat, se na nás obraťte .   
+420 776 103 249
info@czechdev.com
Bělohorská 418/4, Plzeň
Vyhledávání