Lokace inženýrských sítí

Lokace inženýrských sítí včetně dokumentace se zanesením do mapy

Provádíme lokace inženýrských sítí strojem od společnosti Radeton (https://www.radeton.cz/), a to strojem RD8200. Jedná se o velmi kvalitní stroj s velkým rozsahem hledacích frekvencí umožňující zaznamenávání tras přímo do map za podpory GPS. Pomocí tohoto lokátoru hledáme jak elektrické sítě a jejich poruchy, tak inženýrské sítě vybavené detekčním drátem. Umíme hledat litinové a jiné kovové potrubí. Řešíme ohledání terénu před stavbou a stejně tak trasování na dokončených stavbách jako podklad pro projekt. Práce provádíme jak bez napětí, tak pod napětím. 
Trasováním inženýrských sítí se dokáže v naprosté většině případů eliminovat možnost potenciálního poškození při zemních pracích. Omezí se tím možnost zbytečných nákladů či finančních ztrát za opravy poškozených inženýrských sítí nebo za zbytečně provedené práce v místech, kde žádné inženýrské sítě nejsou.  

Případné měření lze konzultovat na uvedených kontaktech.
+420 776 103 249
info@czechdev.com
Bělohorská 418/4, Plzeň
Vyhledávání