Hromosvody

Hromosvody a zhodnocení rizik

K hromosvodu a všem podružným ochranám je potřeba provést šetření, které se nazývá zhodnocení rizik. Na základě tohoto dokumentu se stanovuje třída nebezpečnosti, a tedy provedení konkrétní hromosvodové soustavy. V případě, že hromosvod již máte v projektu, je to věc závazná a nutná ke kolaudaci. Ve spojení s ochranou před bleskem se ještě musíme zaměřit na ochranu před nebezpečným přepětím, u  kterého je nutné zabezpečení instalace pomocí prvků přepěťové ochrany či bleskojistek. Tuto záležitost doporučujeme konzultovat zvlášť.  

Naše společnost zajišťuje jak samotnou instalaci hromosvodové soustavy, tak i veškerou potřebnou dokumentaci včetně zhodnocení rizik.
Vyhledávání